Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Iso katekismus

Lutherin Iso katekismus

Taustaa
Martti Luther julkaisi Ison Katekismuksen (saksaksi Deutsch Catechismus) vuonna 1529 kristinopin opettamisen apuvälineeksi. Molemmat katekismukset on suunnattu ensisijaisesti papeille, mutta ne soveltuvat myös opettajille, vanhemmille ja kaikille kristityille, jotka haluavat perehtyä kristillisen uskon ja elämän perusasioihin. Katekismuksen neljä pääosaa pyrkii vastamaan neljään keskeiseen kysymykseen. Kymmenen käskyä ilmaisee, mitä Jumala tahtoo. Uskontunnustus kertoo, kuka on Jumala ja mitä hän lahjoittaa. Isä meidän -rukous ohjaa lähestymään Jumalaa rukouksessa ja sakramentit kertovat, miten Jumala lähestyy ihmistä.

Iso Katekismus noudattelee Vähän Katekismuksen rakennetta, mutta on tätä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta siinä otetaan kantaa monin keskiajan teologian suuriin kysymyksiin. Muista tunnustusteksteistä poiketen Iso Katekismus ei ole syntynyt kirkkopoliittisen väittelyn keskellä, vaan sen tähtäyspiste on hengellinen. Sen tarkoituksena on selittää yksinkertaisesti kristinuskon keskeinen sisältö ja tukea tavallisen seurakuntalaisen hengellistä elämää.

Lyhyt kehotus ripittäytyä (Ein kurze Vermahnung zu der Beicht) on alun perin Lutherin itsenäinen kirjoitus, mutta otettiin mukaan jo Ison Katekismuksen toiseen painokseen. Sen voidaan kiistattomasti katsoa kuuluvan tunnustuskirjoihin. Samalla se osoittaa, kuinka vahvan merkityksen luterilainen reformaatio antoi ripille.

Sisällysluettelo

Martti Lutherin esipuhe

Esipuhe
   Jumalan kymmenen käskyä
   Uskomme pääkohdat
   Rukous eli isä meidän niin kuin Kristus on opettanut
   Kaste
   Ehtoollisen sakramentti

Ensimmäinen osa - Kymmenen käskyä

Ensimmäinen käsky
Toinen käsky
Kolmas käsky
Neljäs käsky
Viides käsky
Kuudes käsky
Seitsemäs käsky
Kahdeksas käsky
Yhdeksäs ja kymmenes käsky

Toinen osa - Uskontunnustus

Uskontunnustus
Ensimmäinen uskonkohta
Toinen uskonkohta
Kolmas uskonkohta

Kolmas osa - Isä meidän -rukous

Isä meidän -rukous
Ensimmäinen pyyntö
Toinen pyyntö
Kolmas pyyntö
Neljäs pyyntö
Viides pyyntö
Kuudes pyyntö
Viimeinen pyyntö

Neljäs osa

Kaste

Viides osa

Alttarin sakramentti

Lyhyt kehotus ripittäytyä

Etusivu: kaikki tunnustuskirjat

Muilla kielillä

Ruotsiksi

Englanniksi

Saksaksi

(Suomen ev.lut. kirkko ei vastaa tämän sivuston ulkopuolelle johtavien linkkien sisällöstä.)

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.