Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Kirjallisuutta tunnustuskirjoista

Kirjallisuutta tunnustuskirjoista

Suomenkielellä

Gassman, Günther & Hendrix, Scott. Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. Helsinki: Kirjapaja Oy, 2005. (Alkuteos: Fortress Introduction to the Lutheran Confessions. Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers, 1999.)

Selitysteoksia ja kommentaareja

Allbeck, Willard D. Studies in the Lutheran Confessions. Philadelphia: Muhlenberg, 1952.

Fagerberg, Holsten. A New Look at the Lutheran Confessions 1529-1537. St. Louis: Concordia, 1972.

Grane, Leif. Die Confessio Augustana. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.

Grane, Leif. The Augsburg Confession. Minneapolis: Fortress Press, 1987.

Gritsch, Eric & Jenson, Robert. Lutheranism: The Theological Movement and Its Confessional Writings. Philadelphia: Fortress Press, 1976.

Maurer, Wilhelm. Historical Commentary on the Augsburg Confession. Philadelphia: Fortress Press, 1986.

Mildenberger, Friedrich. Theology of the Lutheran Confessions. Philadelphia: Fortress Press, 1983.

Peters, Christian. Apologia Confessionis Augustanae: Undersuchungen zur Textgeschichte einer lutherischen Bekenntnisschrift (1530-1584). Stuttgart: Calwer, 1997.

Pöhlmann, Horst Georg & Austad, Torleif & Krüger, Friedhelm. Theologie der Lutherischen Bekenntnisschriften. Munich: Chr. Kaiser; Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1996.

Russel, William R. Luther's Theological Testament: The Schmalkald Articles. Minneapolis: Fortress Press, 1995.

Schlink, Edmund. Theology of the Lutheran Confessions. Philadelphia: Muhlenberg, 1961.

Wenz, Gunther. Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. 2. vols. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1996-1998.

Tunnustuskirjojen historia ja teologia

450th Anniversary Augsburg Confession. Sixteenth Century Journal 11:3 (1980).

The Augsburg Confession in Ecumenical Perspective. Toim. Harding Meyer. LWF Report 6/7. Geneva: LWF, 1980.

Bekenntnis und Einheit der Kirche: Studien zum Konkordienbuch. Toim. Martin Brecht & Reinhard Schwarz. Stuttgart: Calwer, 1980.

Burgess, Joseph A. The Role of the Augsburg Confession: Catholic and Lutheran Views. Philadelphia: Fortress Press, 1980.

The Church and the Confessions: The Role of the Confessions on the Life and Doctrine of the Lutheran Churches. Toim. Vilmos Vajta & Hans Weissgerber. Philadelphia: Fortress Press, 1963.

Discord, Dialogue, and Concord: Studies in the Lutheran Reformation's Formula of Concord. Toim. Lewis W. Spitz & Wenzel Lohff. Philadelphia: Fortress Press, 1977.

Hauschild, Wolf-Dieter. "Corpus Doctrinae und Bekenntnisschriften. Zur Vorgeschichte des Konkordienbuches", teoksessa Bekenntnis und Einheit der Kirche, 235-252.

Jungkuntz, Theodore. Formulations of the Formula of Concord. St. Louis: Concordia, 1977.

Lutheran Identity. Final Report of the Study Project: "The Identity of the Lutheran Churches in the Context of the Challenges of our Time." Strasbourg: Institute for Ecumenical Research, 1977.

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.